Twitter icon Facebook icon Duitse Vlag Nederlandse Vlag

PROTAMYLASSE / PPL / VLOEIBARE KALI

 

HERKOMST

Protamylasse / Vloeibare Kali is een dikvloeibaar nevenproduct dat vrijkomt bij de bereiding van aardappelzetmeel uit fabrieksaardappelen van AVEBE, Protamylasse is te omschrijven als een onteiwit aardappelvruchtwaterconcentraat. Het product is verhit tot een temperatuur van 105ºC, waarmee eventuele fytosanitaire risico’s zijn uitgesloten.

 

TOEPASSING

 

Protamylasse wordt zowel op bouw- als grasland toegepast. De bemesting van protamylasse wordt bij bouwland toegepast voor; aardappelen poten, suikerbieten inzaai, gerst- en tarwe inzaai, maïs inzaai, wortels inzaai, groenbemester etc.
De stikstofwerking is ondermeer afhankelijk van de periode van het jaar waarin de meststof wordt toegediend. In het algemeen zal de hoogste stikstofwerking optreden na toedienen in het voorjaar en in het najaar voor inzaai van een groenbemester. Onder deze omstandigheden kan in de praktijk met een stikstofwerking van 50 - 70% worden gerekend. Protamylasse is een kalihoudende meststof van plantaardige afkomst.

 

VOORDELEN

 

 • Een besparing van ruim 10%.
 • Een opbrengstverhoging van 10 á 20%.
 • Verdeling zonder insporing en structuurbederf.
 • Dit product is een goedkope kalimeststof voor alle grondsoorten.
 • Protamylasse is een GMO-vrij product en is daarmee ook geschikt voor de biologische landbouw.
 • Het consentraat bevat waardevolle nevenbestanddelen.
 • Een snellere beschikbaarheid van stikstof ten opzichte van organische mest.
 • Protamylasse is chloorarm.
 • Vrijwel geen insporing dankzij 1.10 meter brede lage druk banden.
 • Nauwkeurige verdeling dankzij computergestuurde sproeiapparatuur.
 • Geurloos, in tegenstelling tot andere kalimeststoffen.

Protamylasse toegestaan voor Biologische landbouw !

De Protamylasse / PPL is toegestaan in de Biologische landbouw.

De SKAL heeft een produktverklaring afgeven, deze is geldig tot >2024 deze zou hierna weer worden verlengd, hiermee kan het product worden aangewend op Biologische bedrijven.