Twitter icon Facebook icon Duitse Vlag Nederlandse Vlag

PROTAMYLASSE / PPL / VLOEIBARE KALI

 

HERKOMST

Protamylasse / Vloeibare Kali is een dikvloeibaar nevenproduct dat vrijkomt bij de bereiding van aardappelzetmeel uit fabrieksaardappelen van AVEBE, Protamylasse is te omschrijven als een onteiwit aardappelvruchtwaterconcentraat. Het product is verhit tot een temperatuur van 105ºC, waarmee eventuele fytosanitaire risico’s zijn uitgesloten.

 

TOEPASSING

 

Protamylasse wordt zowel op bouw- als grasland toegepast. De bemesting van protamylasse wordt bij bouwland toegepast voor; aardappelen poten, suikerbieten inzaai, gerst- en tarwe inzaai, maïs inzaai, wortels inzaai, etc.
De stikstofwerking is ondermeer afhankelijk van de periode van het jaar waarin de meststof wordt toegediend. In het algemeen zal de hoogste stikstofwerking optreden na toedienen in het voorjaar en in het najaar voor inzaai van een groenbemester. Onder deze omstandigheden kan in de praktijk met een stikstofwerking van 50 - 70% worden gerekend. Protamylasse is een kalihoudende meststof van plantaardige afkomst.

 

VOORDELEN

 

 • Een besparing van ruim 10%.
 • Een opbrengstverhoging van 10 á 20%.
 • Verdeling zonder insporing en structuurbederf.
 • Dit product is een goedkope kalimeststof voor alle grondsoorten.
 • Protamylasse is een GMO-vrij product en is daarmee ook geschikt voor de biologische landbouw.
 • Het consentraat bevat waardevolle nevenbestanddelen.
 • Een snellere beschikbaarheid van stikstof ten opzichte van organische mest.
 • Protamylasse is chloorarm.
 • Vrijwel geen insporing dankzij 1.10 meter brede lage druk banden.
 • Nauwkeurige verdeling dankzij computergestuurde sproeiapparatuur.
 • Geurloos, in tegenstelling tot sommige andere kalimeststoffen.

Protamylasse voorlopig toegestaan

19 December 2013

In tegenstelling tot eerdere berichtgeving heeft Skal besloten om Protamylasse, PPL en andere gelijkwaardige producten uit aardappeldiksap voorlopig wel toe te staan. Het gaat om een restproduct uit de aardappelzetmeelverwerkende industrie dat gebruikt wordt voor bemesting. Skal zal dit restproduct herbeoordelen en medio 2014 met een definitief standpunt komen. In het herziene standpunt zal Skal ook de visies van andere EU-lidstaten meewegen.
Datum publicatie: 19-12-2013

 

SAMENSTELLING

 

Herkomst AVEBE

 

Per 100 kg K20 (kali) ontvangt u:

 

Stikstof* N 34 kg
Magnesium MgO 7 kg
Fosfaat** P2O5 16,5 kg
Zwavel SO4 26 kg

 

* Stikstof heeft een werkingcoëfficiënt van 50%.

 

** Fosfaat dient volledig meegerekend te worden voor de mineralen boekhouding.